Expeditionen

Har du frågor om samlingarna? Vänd dig till expeditionen för att få svar av Visarkivets ämnesexperter, söka i databaserna, beställa fram och ta del av material. Besök expeditionen på plats eller ta kontakt via telefon eller mejl.

Besök Visarkivet

Expeditionen

Torsgatan 19, plan 5, Stockholm
E-post: info@visarkiv.se
Telefon: 08-519 554 88

Öppettider
Tisdag–fredag kl 12–16

Övriga besökstider efter överenskommelse 

Hitta hit
Res med SL
Tillgänglighet

Arkivdepå Gäddviken

Kvarnholmsvägen 56, Nacka, besök endast enligt överenskommelse.
För att ta del av danssamlingarna, kontakta dansarkivarie Anna Nyander.

Hitta hit
 
Res med SL

I expeditionen

I expeditionen kan du:

  • söka i Visarkivets kataloger efter texter, melodier, ljudinspelningar och annat material
  • söka fakta om folklig musik och dans, jazz, musiketnologi och angränsande ämnen   
  • lyssna på traditionsinspelningar och kommersiellt utgivna skivor i lyssningsrummet
  • läsa mikrofilmat material
  • beställa fram litteratur ur arkivets bibliotek för läsning på plats i läsesalen
  • ta fotokopior för eget bruk (2 kronor per sida)
  • köpa böcker och skivor (se prislista)

Långt ifrån allt text- och notmaterial är sökbart via webben, däribland sådant som finns förtecknat i äldre kortkataloger. Arbetet med att digitalisera korten pågår. Tills vidare kan expeditionspersonalen hjälpa till att söka vidare om du inte hittar det du söker i de tillgängliga katalogerna.

Förutom visor, låtar och ljudinspelningar finns mycket annat material i arkivet – till exempel tidningsklipp, personarkiv, affischer, skivor, litteratur och foton – som endast är sökbart i Visarkivets lokala databas. Kom gärna hit och botanisera själv, eller vänd dig till expeditionen så hjälper personalen dig.

Studiebesök

Ett studiebesök vid Svenskt visarkiv kan innebära en allmän orientering om verksamheten, men kan också skräddarsys efter besöksgruppens speciella inriktning och önskemål. Studiebesöket kan omfatta föreläsningsmoment, demonstration av arkivmaterial, samt praktisk handledning beträffande databaser och samlingar.

Visarkivet tar emot grupper från föreningar, skolor och högskolor. Av praktiska skäl bör gruppen inte vara större än cirka 25 personer.

För att boka studiebesök, kontakta Anders Hammarlund.

Kopior och fjärrlån

Visarkivet har ingen utlåning av noter och böcker, men besökare kan själva ta kopior för eget bruk. Kopior kan även beställas via expeditionen. Kopiorna levereras då via post eller mejl, vid postförsändelse mot en avgift om 4 kronor per papperskopia.

Via bibliotek kan låntagare i hela landet beställa kopior på upphovsrättsligt skyddade texter och noter i Svenskt visarkiv, material som annars endast får kopieras av besökaren själv på plats i expeditionen. Upphovsrättsligt skyddade verk är sådana vars upphovsman har varit död mindre än 70 år och/eller som ingår i tryckt publikation som är yngre än 50 år. Sådana sånger och låtar får endast kopieras för privat bruk, och publiceras eller tillgängliggöras endast efter uppgörelse med rättighetsinnehavare.

Bibliotek kan för låntagares räkning kostnadsfritt beställa fjärrlånekopior på i princip allt notmaterial från Visarkivet. Låntagaren kan därefter själv kopiera materialet på biblioteket. Mejla en beställning på den önskade noten/texten till expeditionen: info@visarkiv eller via beställningsformulär i Vis- och låtregistret. Markera tydligt att beställningen kommer från ett bibliotek. Skannade kopior i pdf-format levereras inom några dagar.

Svenskt visarkiv värdesätter samarbetet med bibliotek så att fler användare får tillgång till arkivets material, samtidigt som upphovsrätten respekteras.

Kopior av inspelningar

Cd-kopior av de flesta av Visarkivets egna inspelningar kan beställas för privat bruk.

Pris: arbetet debiteras per timme speltid (250 kronor per timme). Kostnad för cd (20 kronor styck) och porto tillkommer.